Tiếp cận thị trường trực tiếp | Direct Market Access là gì?

Direct Market Access | Tiếp cận thị trường trực tiếp là gì?

ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU CDF TRÊN DMA TẠI HOTFOREX NASDAQ NYSE LSE

Khái niệm DMA (Direct Market Access)

Tiệp cận thị trường trực tiếp trong tiếng Anh là Direct Market Access, viết tắt là DMA. DMA đề cập đến việc truy cập vào các sàn giao dịch điện tử và đặt lệnh trên sàn trao đổi thị trường tài chính nhằm thực hiện các giao dịch chứng khoán hàng ngày.

Tiếp cận thị trường trực tiếp đòi hỏi một cơ sở hạ tầng công nghệ tinh vi và thường được sở hữu bởi các công ty bên bán.

Tiếp cận thị trường trực tiếp hoạt động như thế nào?

Direct Market Access là kết nối trực tiếp với sàn giao dịch thị trường tài chính, giúp hoàn thành một giao dịch. Các nhà đầu tư cá nhân thường không có quyền truy cập thị trường trực tiếp. Mặc dù các giao dịch thường được thực hiện ngay lập tức, nhưng trên thực tế chúng được thực hiện bởi một công ty môi giới trung gian. 

cách direct markets access hoạt động
Cách direct markets access hoạt động

Các công ty môi giới trung gian có thể làm việc trên cơ sở báo giá thị trường, tuy nhiên, kể từ những năm 1990, nhiều nền tảng môi giới đã bắt đầu sử dụng phương pháp tiếp cận thị trường trực tiếp để hoàn thành giao dịch.

Với việc Direct Market Access, giao dịch được khớp lệnh cuối cùng bởi công ty môi giới. Lệnh được chấp nhận bằng cách trao đổi, trong đó chứng khoán và các giao dịch được ghi lại trong sổ lệnh của sàn.

Các công ty môi giới trung gian có quyền truy cập thị trường trực tiếp để hoàn thành các lệnh giao dịch. Trong thị trường rộng lớn, các nền tảng tiếp cận thị trường trực tiếp có thể được sở hữu và quản lí bởi các thực thể khác nhau. Các đại lí môi giới và các công ty tạo thị trường có thể tiếp cận thị trường trực tiếp. Các ngân hàng đầu tư bên bán cũng có thể tiếp cận thị trường trực tiếp. Các ngân hàng đầu tư bên bán có đội ngũ thực hiện giao dịch, đội ngu khả năng tiếp cận thị trường trực tiếp.

Công nghệ tiếp cận thị trường trực tiếp

Trong thị trường tài chính, các công ty bên bán cung cấp nền tảng và công nghệ giao dịch tiếp cận thị trường trực tiếp của họ cho các công ty bên mua muốn kiểm soát các hoạt động giao dịch tiếp cận thị trường trực tiếp cho danh mục đầu tư của mình. Hình thức kiểm soát này được coi là quyền truy cập được tài trợ. 

Các cơ quan quản lí thị trường như Cơ quan quản lí ngành tài chính (Financial Industry Regulatory Authority – FINRA) giám sát tất cả các hoạt động giao dịch trên thị trường và đã đưa ra một số lo ngại về các thỏa thuận truy cập được cung cấp bởi các công ty bên bán. 

Nếu một công ty bên mua không có quyền truy cập thị trường trực tiếp, thì công ty đó phải hợp tác với một công ty bên bán, công ty môi giới hoặc ngân hàng có quyền truy cập thị trường trực tiếp để xác định giá giao dịch và thực hiện giao dịch cuối cùng.

Các nền tảng tiếp cận thị trường trực tiếp có thể được tích hợp với các chiến lược giao dịch có thuật toán tinh vi có thể hợp lí hóa qui trình giao dịch để có hiệu quả cao hơn và tiết kiệm chi phí. Tiếp cận thị trường trực tiếp cho phép các công ty bên mua thường thực hiện giao dịch với chi phí thấp hơn. 

Vì tất cả đều là điện tử, nên ít có khả năng xảy ra lỗi giao dịch. Thao tác thực hiện lệnh diễn ra cực kì nhanh, vì vậy các nhà giao dịch có thể tận dụng những cơ hội giao dịch chớp nhoáng.

 

Xem thêm: 

⇒ Đầu tư 1000 mã cổ phiếu trên thị trường trực tiếp DMA tại HotForex

Theo investopedia và Vietnambiz.vn

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THỊ TRƯỜNG MIỄN PHÍpdf-file-format-symbol

Các bộ tài liệu về thị trường tài chính dành cho các Trader
 

Bài viết liên quan