Lý thuyết sóng ELLIOTT trong phân tích kỹ thuật

Sự ra đời lý thuyết sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính

Được đặt tên và phát minh bởi một nhà phân tích thị trường chứng khoản nổi tiếng Ralph Nelson Elliott. Sóng Elliott dự báo chuyển động của thị trường tài chính bằng việc xác định các mẫu hình song.

Elliott giới thiệu lý thuyết của ông vào cuối những năm 1930 sau khi nghiên cứu dữ liệu giá thị trường qua hàng thập kỷ. Sau này, nghiên cứu của Elliott được cải tiến xa hownboiwr Robert Precher, Jr – một nhà giao dịch và nhà phân tích nổi tiếng với những dự báo thời gian đảo chiều và sự nhạy bén trong giao dịch dự trên ứng dụng các nguyên lý sóng Elliott.

Nguyên lý hoạt động sóng Elliott

Nguyên lý chính đằng sau sóng Elliott là hành vi thị trường tuân theo quy luật nhân quả để tạo nên các mẫu hình có thể được nhận diện và dự báo. các mẫu hình này được mô tả dưới dạng sóng, đơn giản là các chuyển động giá có hướng trên thị trường tài chính.

Một chu kỳ hành động giá bao gồm hai loại sóng, như minh họa dưới đây. Dạng sóng đầu tiên được gọi la sóng đẩy và bao gồm năm sóng nhỏ bên trong tại nên một xu hướng tăng. Dang sóng thứ hai được gọi là sóng điều chỉnh và bao gồm ba sóng bên trong tạo nên một xu hướng giảm, hoặc hiệu chỉnh, hoặc chuyển động ngược xu hướng chính.

song-elliott-forex
Hình 1

Trong năm sóng thuốc sóng đẩy chính, có ba sóng 1-3-5 chuyển động cùng xu hướng chính. Chúng cũng được gọi là sóng đẩy bỏi vì chúng di chuyển cùng hướng với xu hướng chính. Hai sóng con lại 2-4 do chuyển động ngược xu hướng cho nên được gọi là sóng điều chỉnh, tạo nên một tỷ lệ thoái lùi so với xu hướng tăng trước đó.

Trong ba sóng thuộc sóng điều chỉnh có hai sóng A và C chuyển động cùng hướng với song điều chỉnh gọi là sóng đẩy. Song B trong sóng điều chỉnh chính, chỉ sóng thoái lùi so với sóng A và chuyển động ngược hướng nên gọi là sóng điều chỉnh.

song-elliott-forex
Hình 2

Nguyên lý chính đằng sau cấu trúc song trên là một chu kỳ chuyển động được cấu thành bởi 8 sóng. hành động giá theo hướng của xu hướng chinh bao gồm năm sóng( 3 sóng di chuyển cùng hướng chính và hai song di chuyện ngược lại)

Mọt điều rất quan trọng, trong mỗi sóng riêng lẻ là một cấu trúc sóng nhỏ hơn cũng tuân theo mẫu hình bên trên, tùy thuộc đây là sóng cùng hướng với xu hướng lớn hơn hay ngược hướng với xu hướng lớn hơn. Vì thế mẫu hình trên luôn tồn tại ở mỗi cấp độ sóng từ ngắn nhất cho tới dài nhất, và mỗi mẫu hình sóng tồn tại trong một mẫu hình sóng lớn hơn đồng thời cũng bao gồm một mẫu hình sóng nhỏ hơn. Hình 2.

Đối với mẫu hình sóng đẩy gồm 5 sóng, cps ba nguyên tắc đếm sóng cần được tuân thủ khi áp dụng lý thuyết sóng Elliott vào các đồ thị tài chính:

  1. Sóng 2 không được vượt quá điểm bắt đầu sóng 1
  2. Sóng 3 không được là sóng ngắn nhất
  3. Sóng 4 không được đi vào vùng giá của sóng 1

Lý thuyết sóng Elliott cũng sử dụng một số công cụ thuộc các lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Các công cụ này bao gồm một só mẫu đồ thị cơ bản như mẫu hình tam giác (Triangle), mẫu hình cái nêm (Wedge) và kênh xu hướng song song(Parallel trend chanel)

mau-hinh-cung-co-xu-huong

Đối với khái niệm về kênh xu hướng, lý thuyết sóng Elliott cho rằng hành động giá có xu hướng thường tuân theo kênh xu hướng song song và do đó kênh xu hướng song song sóc thể được dùng để xác định vùng giá mục tiêu tiềm năng. Ví dụ, trong mẫu hình 5 sóng, sau khi sóng 1-2-3 đã hoàn tất, nên vẽ một đường thẳng từ điểm kết thúc sóng 1 đến điểm kết thúc sóng 3. đường thằng song song thứ 2 song với đường thứ nhất sau đó được vẽ từ điểm kết thúc sóng 2. Kênh xu hướng này tạo nên mục tiêu giá ban đầu cho sóng 4. Tất nhiên , để có được mục tiêu giá, kênh xu hướng thường được điểu chỉnh và vẽ lại phụ thuộc diễn biến của sóng như thế nào. Kênh xu hướng được xem là phương pháp cực kỹ hữu ích nhằm mô tả và xác định giá mục tiêu.

Một khái niệm quan trong khác của lý thuyết sóng Elliot là sự hoán đổi. Đây là hiện tượng mà các sóng có cấu trúc tương đồng, chẳng hạn như các sóng điều chỉnh 2 và 4 trong mẫu hình năm sóng, thường có sự khác biệt và hoán đổi nhau trong tính phức tạp của sóng. Trong ví dụ này, nếu sóng 2 có mức điều chỉnh mạnh so với sóng trước đó, thì sóng 4 được kỳ vọng có mực độ điều chỉnh nhỏ hơn. Không những thế, theo nguyên tắc hoán đổi của sóng Elliott, sóng 4 nên là sóng điều chỉnh ít phức tạp hơn và có thể chỉ là sóng điều chỉnh nhẹ hoặc thậm chí đi ngang. Nguyên lý hoán đổi là một trong các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết sóng Elliott vì nó là một trong những nguyên tắc phổi biến nhất của hành động giá trên thị trường.

Kết luận

Những nguyên tắc cơ bản trên của lý thuyết sóng Elliott có thể phức tạp và khó hiểu đối với những nhà giao dịch và nhà đầu tư mới vào nghề. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều biến thể và sự phức tạp khi phân tích sóng Elliott nhưng những người áp dụng lý thuyết sóng không nên đếm sóng vượt quá mô hình sóng 5/3.

Nếu một nhà giao dịch có thể am hiểu nghệ thuật đếm sóng và thật sự ứng dụng được lý thuyết này trong các thị trường khác nhau, thì nhà giao dịch đó sẽ có một bước tiến lớn trong nghiên cứu cấu trúc thị trường tài chính và có lẽ quan trọng hơn, đưa ra các dự báo chính xác về xu hướng thị trường.

Đối với những nhà thực hành chuyên nghiệp, việc ứng dụng cả Fibonacci và lý thuyết Elliott có thể tạo nên công cụ cực mạnh cho việc đầu cơ trên thị trường tài chính (Forex, Stocks, Golf..)

–> Lý thuyết Fibonacci và các công cụ phân tích

–> Các mẫu củng cố xu hướng trong phân tích kỹ thuật

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THỊ TRƯỜNG MIỄN PHÍpdf-file-format-symbol

Các bộ tài liệu về thị trường tài chính dành cho các Trader
 

Bài viết liên quan