Cách sử dụng tín hiệu Ichimoku Forex | Stocks | CFDs

Tín hiệu Ichimoku là gì?

Tín hiệu Ichimoku là một indicator tích hợp trong phân tích kỹ thuật được giới thiệu bởi Goishi Hosoda năm 1968. Ichimoku được tạo ra với ý tưởng là khả năng nhận biết nhanh chóng việc hiểu trạng thái của xu hướng, sự chuyển động giá, và có tất cả 5 nhân tố của hệ thống kết hợp với sự chuyển động giá, với quan điểm đặc tính chu kỳ của các mối liên hệ, với điều kiện chuyển động nhóm của hành vi con người.

Cấu tạo của tín hiệu Ichimoku

Tín hiệu Ichimoku gồm 5 đường

 • Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi – Red)
 • Kijun-Sen (Đường cơ bản – Blue)
 • Senkou Span A (Đường chính yếu A)
 • Senkou Span B (Đường chính yếu B)
 • Chikou Span (Đường còn lại, màu xanh lá cây)

→ Đám mây Kumo là nhân tố trung tâm của hệ thống Ichimoku, là vùng hỗ trợ và kháng cự. Được tạo lập bởi 2 đường chính yếu A và B.

tin-hieu-ichimoku

Cách sử dụng tín hiệu Ichimoku trong giao dịch forex MT4

Giao cắt giữa Tenkan-Sen và Kijun-Sen

Tekan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên, đó là tín hiệu tăng. Ngược lại, Tekan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống, là một tín hiệu giảm. Ngoài ra, cường độ của tín hiệu tăng giảm được chia thành 3 loại: mạnh, trung bình và yếu. Được diễn giải như sau:

Tín hiệu mạnh:

 • BUY: Tekan-Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trên đám mây Kumo
 • SELL: Tekan-Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt dưới đám mây Kumo

Tín hiệu trung bình:

 • BUY: Tekan Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trong đám mây Kumo
 • SELL: Tekan Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trong đám mây Kumo

Tín hiệu yếu:

 • BUY: Tekan Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía dưới đám mây Kumo
 • SELL: Tekan Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trên đám mây Kumo
 • tenkan-sen-kijun-sen-cat-nhau

  Vai trò của đường Chikou Span

  • Nếu sự giao cắt là tăng giá và Chikou Span phía trên đường giá tại thời điểm đó, là tín hiệu tăng mạnh.
  • Nếu sự giao cắt là giảm giá và Chikou Span phía dưới đường giá tại thời điểm đó, là tín hiệu giảm mạnh.
  • Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá thì đây là một tín hiệu yếu (Giá có thể tăng hoặc giảm).

  Cách xác định điểm vào và điểm ra của giao dịch

  • Mở lệnh: Mở lệnh  ngay tại vị trí giao cắt. Tuy nhiên cần để ý các mức hỗ trợ và kháng cự gần đó và chỉ nên vào lệnh ở phía trên và dưới ngưỡng đó (nếu có).
  • Đóng lệnh: Vị trí đóng lệnh phụ thuộc vào diễn biến cụ thể trên biểu đồ. Thông thường nên đóng giao dịch khi Tekan và Kijun cắt nhau theo hướng ngược lại, tuy nhiên, cần kết hợp với kỹ năng quản lý vốn hoặc có thể xem xét các time-frame khác để thoát sớm hơn, hoặc có tín hiệu khác bất lợi.
  • Điểm cắt lỗ: Xem xét các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự qua các time-frame và qui tắc quản lý vốn để xác định điểm dừng lỗ.Điểm Take Profit (Chốt lời): Khi Tekan/Kijun cắt nhau theo hướng ngược lại hoặc khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận.

  Giá cắt Kijun Sen

  Dựa trên sự giao cắt giữa đường giá và Kijun Sen như sau

  Tín hiệu mạnh

  • BUY: tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía trên Kumo
  • SELL: tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt dưới Kumo

  Tín hiệu trung bình

  • BUY: tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía trong Kumo
  • SELL: tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt trong Kumo

  Tín hiệu yếu

  • BUY: tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía dưới mây Kumo
  • SELL: tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt trên mây Kumo

   

  gia-cat-kijunsen

  Vai trò của đường Chikou Span

  • Nếu sự giao cắt là tăng giá và Chikou Span phía trên đường giá tại thời điểm đó, là tín hiệu tăng mạnh.
  • Nếu sự giao cắt là giảm giá và Chikou Span phía dưới đường giá tại thời điểm đó, là tín hiệu giảm mạnh.
  • Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá thì đây là một tín hiệu yếu.

  Cách xác định điểm vào và điểm ra của giao dịch

  • Mở giao dịch: Mở giao dịch ngay tại vị trí giao cắt. Tuy nhiên cần để ý các mức hỗ trợ/ kháng cự gần đó và chỉ nên vào lệnh ở phía trên/dưới ngưỡng đó (nếu có).
  • Đóng giao dịch: Thông thường nên đóng giao dịch khi Kijun Sen cắt đường giá theo hướng ngược lại.
  • Điểm dừng lỗ: Do Kijun Sen đóng vai trò như một mức hỗ trợ/ kháng cự mà ngay tại đó, khi tiếp cận nó giá sẽ đạt được trạng thái cân bằng. Vì vậy, các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự cung cấp bởi Kijun Sen là khá vững chắc. Tuy vị trí (khoảng cách) điểm dừng lỗ so với điểm vào còn phụ thuộc vào sự biến động (nhiều hay ít) của từng thị trường, nhưng 5–10 pips từ Kijun Sen vẫn thích hợp cho hầu hết các tình huống.
  • Điểm chốt lời: Khi Kijun Sen cắt đường giá theo hướng ngược lại hoặc khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận.


  Kumo Breakout

  Kumo Breakout còn gọi là Kumo Trading, là một chiến lược giao dịch có thể được sử dụng trên đa khung thời gian, tuy nhiên nó sẽ phát huy tối đa hiệu quả trong các khung thời gian cao hơn như D1, W1, MN…

  Kumo Breakout là chiến lược giao dịch đơn giản nhất trong hệ thống Ichimoku, do ta chỉ xét vị trí tương đối giữa nó với đường giá: Tín hiệu Buy khi giá phá vỡ và đóng cửa phía trên mây Kumo, tín hiệu Sell khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới mây Kumo.

  kumo-breakout

  • Mở giao dịch: Mở giao dịch khi giá đóng cửa trên hoặc dưới mây Kumo, theo hướng Breakout. Tuy nhiên, cần đảm rằng vị trí breakout không xuất phát từ một Flat top/bottom mây Kumo (có khuynh hướng thu hút giá về phía nó). Ngoài ra, cũng cần phải có sự xác nhận của Chikou Span, các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như hướng giao cắt của Senkou Span A và Senkou Span B (nếu có).
  • Đóng giao dịch: Training stop là một kỹ thuật phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Ở đây, chúng ta sẽ đóng giao dịch khi giá có xu hướng đảo chiều (có thể là breakout theo hướng ngược lại) hoặc hit vào stoploss. (khi sử dụng kỹ thuật training stop) hoặc đã đạt mục tiêu.
  • Điểm dừng lỗ: Trong chiến lược Kumo Breakout, điểm dừng lỗ phải được đặt ở phía đối diện bên ngoài mây Kumo, cách đường bao kumo từ 10 – 20 pips.


  Hai đường senkou giao cắt

  Đây là một kỹ thuật ít được biết đến trong hệ thống giao dịchIchimoku, bởi đa số đều chỉ xem nó như một tín hiệu xác nhận cho xu hướng. Tuy nhiên, dù sao nó cũng là một chiến lược độc đáo mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua.

  Cũng như chiến lược giao dịch dựa trên Kumo breakout, chiến lược dựa trên sự giao cắt giữa 2 đường Senkou sẽ chỉ phát huy hiệu quả cao nhất khi sử dụng trên những khung thời gian cao hơn, như biểu đổ Daily, Weekly,…

  Đặc điểm của tín hiệu

  • Nếu Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên: Giá có thể tăng
  • Nếu Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống: Giá có thể giảm

  Tuy nhiên cần có sự xác nhận của các thành phần khác trong hệ thống Ichimoku. Nói chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: Mạnh, trung bình và yếu.

  senkou-cat-nhau

  • Tín hiệu mạnh: khi đường giá nằm ngoài kumo và ở cùng hướng với hướng giao cắt
  • Tín hiệu trung bình: khi đường giá nằm trong kumo tại thời điểm giao cắt
  • Tín hiệu yếu: khi đường giá nằm ngoài kumo nhưng ở hướng ngược lại với hướng giao cắt

  Như biểu đồ ở hình dưới, các đường kẻ dọc đại diện cho mối quan hệ giữa giá và vị trí giao cắt giữa 2 đường Senkou (trong 26 phiên). Và như các bạn thấy, điểm A đại diện cho một tín hiệu giao cắt tăng giá, và đây là một tín hiệu tăng mạnh do đường giá nằm phía trên kumo tại điểm B. Tương tự, điểm C đại diện cho một tín hiệu cắt giảm giá, và đây cũng là một tín hiệu giảm mạnh do đường giá nằm dưới Kumo (cùng hướng với hướng giao cắt) tạo điểm D. Sự giao cắt tại điểm E lại là một tín hiệu tăng giá trung bình do đường giá tại điểm F nằmphía trong Kumo.

  Cách xác định điểm vào và điểm ra của giao dịch

  • Mở giao dịch: Điểm vào cho chiến lược sử dụng sự giao cắt giữa 2 đường Senkou cũng tương đối đơn giản. Đầu tiên các nhà đầu tư sẽ quan sát các biểu đồ ở khung thời gian cao hơn để xác định xu hướng dài hạn, sau đó, họ sẽ mở các biều đồ thấp hơn và chờ đợi cho đến khi có một tín hiệu giao cắt có cùng hướng với xu hướng dài hạn và tiến hành mở giao dịch. Tuy nhiên, cần xem xét vị trí tương đối giữa đường giá và Kumo, cũng như sự xác nhận của các thành phần khác trong hệ thống để có được kết quả tối ưu nhất.
  • Đóng giao dịch: Đóng giao dịch khi có tín hiệu giao cắt giữa hai đường Senkou theo hướng ngược lại, hoặc xuất hiện các tín hiệu khác bất lợi hay đã đạt mục tiêu.
  • Điểm dừng lỗ: Điểm dừng lỗ phải được đặt ở phía đối diện bên ngoài mây Kumo, cách đường bao Kumo từ 10 – 20 pips.


  Giao cắt giữa đường giá và Chikou Span

  Chikou Span thường được dùng như một công cụ để xác nhận xu hướng trong hệ thống Ichimoku. Tuy nhiên, việc sử dụng Chikou Span như một chiến lược độc lập cũng mang lại những kết quả rất khả quan.

  Đặc điểm của tín hiệu:

  • Nếu Chikou Span cắt đường giá từ dưới lên: giá có thể tăng
  • Nếu Chikou Span cắt đường giá từ trên xuống: giá có thể giảm

  Giống như các thành phần khác trong hệ thống Ichimoku, sự giao cắt giữa Chikou Span với đường giá trong mối quan hệ với Kumo cũng được chia thành 3 cường độ tín hiệu chính

  Tín hiệu mạnh:

  • BUY: tín hiệu cắt tăng giá và giá hiện hành nằm phía trên mây Kumo
  • SELL: tín hiệu cắt giảm giá và giá hiện hành nằm phía dưới mây Kumo

  Tín hiệu trung bình:

  • BUY: tín hiệu cắt tăng giá và giá hiện hành nằm phía trong mây Kumo
  • SELL: tín hiệu cắt giảm giá và giá hiện hành nằm phía trong mây Kumo

   Tín hiệu yếu:

  • BUY: tín hiệu cắt tăng giá và giá hiện hành nằm phía dưới mây Kumo
  • SELL: tín hiệu cắt giảm giá và giá hiện hành nằm phía trên mây Kumo

   

  chikou-cat-nhau

  Biểu đồ trong hình dưới cung cấp nhiều tín hiệu giao cắt giữa Chikou Span với đường giá. Điểm A1 là điểm mà tại đó Chikou Span cắt đường giá, điểm A2 (giá hiện hành) là một cây nến đóng cửa trong một xu hướng giảm. Tuy nhiên, điểm A2 lại nằm trên Kumo nên tín hiệu giảm giá là yếu. Một tín hiệu tăng mạnh có thểđược thấy tại điểm B1 và B2, nơi Chikou Span cắt đường giá từ dưới lên (B1)
  và giá hiện hành (B2) đóng cửa trên Kumo. Điểm C1 và C2 cũng đại diện choxu hướng giảm yếu khi vị trí giao cắt và giá hiện hành đều phía trên Kumo.

  Cách xác định điểm vào và điểm ra của giao dịch

  • Mở giao dịch: Sau khi xem xét vị trí tương đối giữa đường giá và Kumo để xác định cường độ của tín hiệu, cũng như quan sát các biểu đồ lớn hơn nhằm tìm kiếm một sự xác nhận của xu hướng, nhà đầu tư sẽ mở giao dịch ngay tại vị trí giao cắt giữa Chikou Span với đường giá.
  • Đóng giao dịch: Hầu hết các nhà đầu tư sẽ đóng giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá một lần nữa theo hướng ngược lại, hoặc khi đã đạt mục tiêu.
  • Điểm dừng lỗ: Chiến lược sử dụng kỹ thuật giao cắt giữa Chikou Span và đường giá không có bất kỳ một quy tắc đặt điểm dừng lỗ nào như một số chiến lược khác. Thay vào đó nhà đầu tư cần xác định các mức cản quan trọng cũng như kỹ năng quản lý vốn để đặt điểm Stop loss


  Kết luận cuối cùng cho Hệ thống tín hiệu Ichimoku

  Hệ thống Ichimoku là một hệ thống lớn tương đối phức tạp và không dễ để cảm nhận, vì vậy bạn cần vận dụng các chiến lược vào thực tế một cách linh hoạt, kèm theo đó là tuân thủ tuyệt đối các quy tắc trong giao dịch và kỹ năng quản lý vốn nhằm hạn chế rủi ro một cách thấp nhất có thể. Chúc các bạn thành công trên thị trường!!!

  .

  (***) Bài viết có tham khảo nhiều nguồn khác nhau và chỉ có tính chất tham khảo.

  Tìm hiểu các công cụ phân tích kỹ thuật Forex

  → Giới thiệu về HotForex

  → Đồ thị hình nến Nhật Bản – Candle Stick

  Lý thuyết Fibonacci và các công cụ phân tích

  → Lý thuyết sóng ELLIOTT trong phân tích kỹ thuật

  → Các mẫu hình củng cố xu hướng trong phân tích đồ thị giá

  Các mẫu hình đảo chiều xu hướng trong phân tích đồ thị giá

  ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THỊ TRƯỜNG MIỄN PHÍpdf-file-format-symbol

  Các bộ tài liệu về thị trường tài chính dành cho các Trader
   

  Bài viết liên quan