Các mẫu hình giá củng cố xu hướng – Price Pattern | Forex | Stock | CFDs

Các loại mẫu hình giá củng cố xu hướng – Price Pattern chính trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính.

Có năm loại mẫu hình giá củng cố xu hướng chính mà chúng ta cần chú ý là: Mẫu hình tam giác (Triangle), Mẫu hình cờ hiệu (Flag), mẫu hình cừ đuôi nheo (Pennant), mẫu hình chữ nhật (Rectangle) và mẫu hình cái nêm ( Wedge). Ngoài ra, chúng ta còn có rất nhiều các mẫu hình khác phức tạp hơn nhưng lại ít phổ biến hơn. Sau đây HFpulse.com liệt kê chi tiết từng loại mẫu hình củng cố xu hướng liệt kê ở trên.

Mẫu hình giá tam giác – Triangle pattern

Có 3 loại mẫu hình tam giác chủ yếu: Tam giác đối xứng, tam giác hướng lên và tam giác hướng xuống. Đây là mẫu hình trung gian kéo dài từ một đến ba tháng.

Mẫu tam giác đối xứng:

→ Không giống như tên gọi, mẫu hình giá tam giác đối xứng không thực sự cần thiết phải đối xứng mà chỉ cần đường giới hạn trên dốc xuống trong khi đường giới hạ dưới dốc lên và không cần thiết phải có độ dốc như nhau. Mẫu này thể hiện trạng thái cân bằng trên thị trường, hoặc thị trường đang do dự và được mô tả bởi giá củng cố trong biên độ hẹp dần.

symtriangle-mau-hinh-cung-co-xu-huong-tam-giac-doi-xung
Hình 1. Mẫu hình tam giác đối xứng

Giới hạn thời gian của 1 mẫu hình tam giác bất kỳ là tại đỉnh. Giá phải phá vỡ vượt ra ngoài cạnh trên hoặc cạnh dưới của hình tam giác từ khoảng 2/3 đến 3/4 chiều rộng ngang của tam giác đó thì mới có hiệu lực. Nếu giá vẫn nằm trong lòng tam giác trên điểm 3/4 thì tam giác dần mất hiệu lực, khi đó giá rất có thể tiếp tục đi theo hướng nằm ngang vượt quá đỉnh của tam giác.

→ Thời gian phát triển của mẫu hình tam giác đối xứng có thể mở rộng trong vài tuần hoặc vài tháng, điển hình nhất là phát triển trong 3 tháng. Nếu mẫu hình kéo dài dưới 3 tuần thì nó thường được xem là cờ đuôi nheo.

→ Việc xác định hướng tương lai của điểm phá vỡ chỉ có thể được quyết định sau khi có sự phá vỡ xảy ra. Việc xuy đoán quá sớm điểm phá vỡ trở thành hành động mạo hiểm.

→ Giá hồi trở lại đỉnh Apex (hình 1): Sau khi có điểm phá vỡ thì điểm đỉnh tam giác (Apex) có thể sẽ trở thành vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai trước khi tiếp tục đi theo hướng điểm phá vỡ trước đó.

→ Cách ước tính khảng giao động của giá sau khi đi qua điểm phá vỡ ( Hình 2)

+  Đo khoảng cách rộng nhất của tam giác đối xứng rồi cộng với mức giá tại điểm phá vỡ.

+ Vẽ một đường xu hướng song song với đường xu hướng chạy lên hoặc chạy xuống theo hướng của điểm phá vỡ. Sự mở rộng đường song song này sẽ đánh dấu mục tiêu tiềm năng sau điểm phá vỡ.

symtriangle-mau-hinh-cung-co-xu-huong-tam-giac-doi-xung-2
Hình 2. Xác định phạm vi giao động của giá sau phá vỡ

Mẫu hình tam giác hướng lên

→ Đây là mẫu hình tăng giá thường hình thành trong một xu hướng tăng giá, thể hiện sự tích lũy với vai trò là mẫu đồ thị tiếp tục xu hướng.

→ Để xác định mẫu hình tam giác hướng lên thì cần có 1 đường giới hạn nằm ngang bên trên hoặc gần nằm ngang kết hợp với đường giới hạn dốc lên.

ascending-triangle-mau-hinh-tam-giac-huong-len
Hình 3. Mẫu hình tam giác hướng lên và cách xác định khỏng giao động giá

→ Điểm chung của các mẫu hình tam giác là thời gian phát triển mẫu hình dao động từ vài tuần đến vài tháng điển hình 1 đến 3 tháng.

→ Khi mẫu hình tam giác đi lên phát triển thì khối lượng giao dịch sẽ giảm dần. Khi điểm phá vỡ (breakout) đi lên hình thành thì có sự mở rộng khối lượng giao dịch để xác nhận điểm phá vỡ trên.

→ Khi đường kháng cự nằm ngang của tam giác hướng lên bị phá vỡ nó sẽ trở thành đường hỗ trợ mới trước khi dao động mạnh theo chiều hướng lên.

→ Cách xác định mục tiêu giá: Một khi điểm phá vỡ xuất hiện thì mục tiêu giá được xác định bằng cách đo khoảng cách rộng nhất của mẫu hình (đáy tam giác) rồi cộng với mức giá tại điểm phá vỡ (hình 3).

Mẫu hình tam giác hướng xuống.

Ngươc lại với mẫu hình tam giác hướng lên là mẫu hình hướng xuống, nó được tạo thành từ một đường giới hạn nằm ngang bên dới và một đường giới hạn dốc xuống bên trên.

Các đặc điểm của mẫu hình này giống gần như hoàn tàn so với mẫu hình tam giá đi lên. Có điểm khác là cách xác định mục tiêu giá khi điểm phá vỡ Breakout hình thành: nó được tính bằng cách đo khoảng cách rộng nhất của mô hình rồi trừ với mức giá tại điểm phá vỡ (hình 4).

descending-triangel-mau-hinh-tam-giac-huong-xuong
Hình 4: Mẫu hình tam giác đi xuống và cách xác định mục tiêu giá sau điểm phá vỡ.

Mẫu hình giá cờ hiệu (Flag pattern) và cờ đuôi nheo (Pennant pattern)

Đây là hai mẫu hình được xếp vào nhóm mẫu hình củng cố xu hướng. Hầu hết mẫu hình cờ hiệu và đuôi nheo đều được kỳ vọng rằng xu hướng sẽ tiếp tục.

Mẫu hình cờ hiệu – Flag pattern

Mẫu hình này cấu tạo bao gồm một cột cờ và hai đường thằng xong xong tách biệt. Mẫu hình tăng giá lỹ tưởng gồm một sự tăng giá mạnh trong cột cờ theo sau bởi một lá cờ hiệu nhỏ có giá củng cố hướng xuống và ngược lại.

mau-hinh-co-hieu-flag-xu-huong-tang
Hình 6. Mẫu hình cờ hiệu Flag xu hướng tăng
mau-hinh-co-hieu-flag-xu-huong-giảm
Hình 7. Mẫu hình cờ hiệu Flag xu hướng giảm

→ Cách xác định mục tiêu giá: Được tính bằng cách lấy mức giá tại điểm phá vỡ cộng với chiều cao của cột cờ (Đối với xu hướng tăng), hoặc lấy mức giá tại điểm phá vỡ trừ đi chiều cao của cột cờ (Xu hướng giảm).

Mẫu hình giá cờ đuôi nheo – Pennant pattern

Được tạo thành từ một cô cờ và theo sau bởi một vùng củng cố nhỏ hội tụ trong giống một tam giác nhỏ (hoặc 1 cái nêm nhỏ). Các mẫu hình tăng giá sẽ có cột cờ là một đợt tăng giá mạnh, theo sau bởi cùng củng cố dạng tam giác, ngược lại với nó mẫu hình giảm giá.

Giống với mẫu hình cờ hiệu Flag, khi hành động giá tạo nên một mẫu hình cờ đuôi nheo, đây là chỉ báo cho thấy giá sau khi chuyển động mạnh theo một hướng sẽ được theo sau bởi một vùng củng cố nhỏ ngược xu hướng chính. Sau khi phá vỡ cùng củng cố thì kỳ vọng giá sẽ đi theo xu hướng của cột cờ trước đó.

Pennant-mo-hinh-cung-co-xu-huong
Hình 8. Mô hình cờ đuôi nheo với 2 xu hướng và cách xác định mục tiêu giá

→ Cũng giống như mẫu hình cờ, xác định mục tiêu giá được tính bằng cách lấy mức giá tại điểm phá vỡ công với chiều cao của cột cờ (xu hướng tăng) hoặc trừ đi độ cao của cột cờ (xu hướng giảm).


Mẫu hình giá chữ nhật (Rectangle pattern)

Mẫu hình này được hình thành bằng một vùng nhỏ nằm ngang với hai đưới giới hạn song song và không hội tụ tam giác.

Cũng giống như mẫu hình tam giác, mẫu hình chữ nhật thể hiện sự cân bằng trên thị trường và thường được xem là vùng nghỉ ngơi ở giữa một xu hướng.

Ví dụ: Với một xu hướng tăng thì mẫu hình Retangle có thể xuất hiện khi đợt tăng giá tạm dừng và chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới mạnh hơn. Và đặc điểm này không luôn luôn đúng, nó có thể là mẫu hình đảo chiều.

Hình 9. Các mẫu hình chữ nhật
Hình 9. Các mẫu hình chữ nhật

→ Cách xác định mục tiêu giá sẽ đơn giản hơn so với các đồ thị khác, Với điểm phá vỡ hướng lên, giá mục tiêu sẽ được tính bằng cách cộng chiều cao của hình chữ nhật với giá tại điểm phá vỡ và ngược lại với điểm phá vỡ hướng xuống là lấy giá tại điểm phá vỡ trừ đi chiều cao chữ nhật.


Mẫu hình giá cái nêm ( Wedge pattern)

Được hình thành bởi hai đường thằng hội tụ và có độ dốc bằng nhau, thường có xu hướng dốc lên hoặc dốc xuống. Mẫu hình nêm hướng xuống là mẫu hình củng cố xuất hiện sau một chuyển động tăng giá. Tương tự vậy, mẫu hình nêm hướng xuống là mẫu hình cũng cố xuất hiện sau khi giảm giác và sẽ phá vỡ theo hướng di chuyển xuống.

rising-and-falling-wedges-mau-hinh-cai-nem
Hình 10. Mẫu hình cái Nêm và cách xác định mục tiêu giá

→Không có  cách các định mục tiêu giá cụ thể cho mẫu hình cái nêm Wedges, mặc dù sự phá vỡ mẫu hình cái nêm có thể là chất xúc tác mạnh cho chuyển động giá theo xu hướng chính. Nếu mẫu hình hình cờ đuôi nheo tạo thành thừ một cột cờ gắn với cái nêm thì sẽ có mức thoái lùi nhiều hiwn mẫu hình gắn với tam giác.

(***) Bài viết chỉ có tính chất tham khảo.

–> Mẫu hình đảo chiều xu hướng trong phân tích đồ thị giá

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THỊ TRƯỜNG MIỄN PHÍpdf-file-format-symbol

Các bộ tài liệu về thị trường tài chính dành cho các Trader
 

Bài viết liên quan